Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
04.11.2019 - 07:54

Statutární město Děčín nabízí k prodeji pozemek v městské části Jalůvčí

Autor:

Město nabízí k prodeji pozemek p. č. 886/12 k. ú. Prostřední Žleb o výměře 763 m2 formou dohadovacího řízení. Nabízený pozemek se nachází v městské části Jalůvčí, v katastru nemovitostí je veden jako trvalý travní porost.  Dle platného územního plánu města Děčín není pozemek vhodný pro výstavbu RD.

K pozemku je uzavřen nájemní vztah za účelem užívání jako zahrada. Pozemek je zatížen věcným břemenem – právo umístění a provozování distribuční soustavy pro ČEZ Distribuce a.s. Přístup k pozemku je zajištěn po zpevněné komunikaci.

Nabídková cena: 228.900,- Kč (k ceně budou připočteny ostatní náklady spojené s převodem)

Naposledy změněno: 04.11.2019 - 07:56
 

Back to top