Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
17.04.2020 - 09:07

Jednání zastupitelstva města – informace o jeho průběhu

Autor:

Dne 23.4. 2020 se ve Společenském domě Střelnice koná zasedání zastupitelstva města. Jak bude vzhledem k současné situaci probíhat, najdete v článku.

 

Zasedání zastupitelstva - informace k organizaci

Vzhledem k Informaci Ministerstva vnitra k dopadům usnesení vlády č. 388 ze dne 06.04.2020 (151/2020 Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů, sdělujeme následující informace ke konání zasedání Zastupitelstva města Děčín dne 23.04.2020 od 10:00 hodin ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I.

S ohledem na stanovisko Ministerstva vnitra, počítáme s osobní účastí členek a členů města, a to při dodržení všech povinností: zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a dodržení vzájemného odstupu 2 m.

Organizace jednání zastupitelstva:

Přístup do velkého a malého sálu je zajištěn standardním způsobem, a to vchodem z terasy.

Místo a čas zasedání:

Velký sál Společenského domu Střelnice, Děčín I od 10:00 hodin (členové ZM, tajemník magistrátu, právník města, dotčení vedoucí odborů a obslužný personál)

Malý sál Společenského domu Střelnice, Děčín I od 10:00 hodin (veřejnost)

Velký sál: prostorově přizpůsoben dle usnesení vlády ČR – dodržení vzájemného odstupu 2 m, technicky zajištěn standardním způsobem (ozvučení, mikrofony, hlasovací zařízení),

u vstupu bude umístěn desinfekční prostředek na ruce a jednorázové rukavice

Malý sál: prostorově přizpůsoben pro veřejnost dle usnesení vlády ČR – dodržení vzájemného odstupu 2 m, umístěni plátna a dataprojektoru - sledování přímého přenosu zasedání veřejností, u vstupu bude umístěn desinfekční prostředek na ruce a jednorázové rukavice

Zapojení veřejnosti do diskuse k projednávaným bodům bude možné pouze po standardním přihlášení na základě přihlášky, kterou bude možné vyplnit v předsálí velkého sálu u zaměstnance magistrátu.

Veřejnost bude zvána z malého sálu v pořadí přihlášených po jedné osobě do velkého sálu.

On-line přenos je zajištěn ve standardním režimu.

Poznámka: Pokud bude v závěru nebo během projednávaných bodů programu položen dotaz z řad členů zastupitelstva města nebo od občanů města vedoucím odborů, kteří nebudou přítomni, bude tento dotaz zaznamenán tajemníkem magistrátu a bude odpovězeno dodatečně a písemně ve lhůtě 30 dnů.

Je snahou v této nelehké době snížit počet přítomných vedoucích odborů a občanů města.

Všechna hlasovací zařízení a mikrofony budou před zahájením zasedání zastupitelstva města a skončení zasedání zastupitelstva města desinfikována.

Naposledy změněno: 23.04.2020 - 14:30
 

Back to top