Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
25.03.2014 - 11:11

Primátor informuje o problému s tekoucí vodou v panelovém domě na sídlišti v Boleticích

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto

V minulém týdnu se v boletickém sídlišti ocitlo přibližně 120 lidí bez vody. Společnost SčVk a. s. odpojila dodávky pitné vody v jednom z panelových domů v ulici Čsl. partyzánů. Obyvatelé, často s malými dětmi, se ocitli na několik dní bez tekoucí vody. Podle zjištění strážníků městské policie a sociálních pracovníků většina z nájemníků platí nájemné ze sociálních dávek.Majitel domu přesto dluží Severočeským vodovodům a kanalizacím za dodanou vodu 376 tisíc korun. Podle našich informací vodárny nemohou jednat přímo s nájemci a uzavřít tak smlouvy na dodávky vody do jednotlivých bytů. 

Přestože dům vypadá velmi zanedbaně a někteří lidé, kteří v něm žijí, se jistě nechovají tak, jak by se ke svému okolí chovat měli, není možné zanechat je bez tekoucí vody. V této pro město velmi složité situaci, kdy nemáme žádné prostředky jak donutit majitele nemovitostí, aby dostál všech svých povinností, stejně tak jako není v našich silách donutit nepřizpůsobivé občany chovat se podle zažitých společenských pravidel, jsme objednali a přistavili jsme cisternu s pitnou vodou. Dále jsme zajistili dohled sociálních pracovníků, aby všichni obyvatelé domu měli dostatečné množství vody. Zároveň jsme vedli intenzivní jednání se zástupci domu, Policií ČR, vodárenskou společností a snažili jsme se kontaktovat majitele domu. Doporučili jsme nájemníkům, aby podali na majitele nemovitosti trestní oznámení a snažili jsme se vyjednat obnovení dodávek vody. Což se nám podařilo a voda nájemníkům začala v pátek odpoledne téci. Považuji to za velký úspěch. Nyní bude záležet na majiteli domu, zda se vypořádá s dluhy za vodu a doufám, že podobný problém nebude muset již nikdy město řešit.

František Pelant

primátor města

 

Back to top