Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
10.06.2014 - 11:27

Město o nepřizpůsobivé nestojí

Autor:

Často slýcháme, že vedení města podporuje stěhování nepřizpůsobivých rodin do Děčína. Položili jsme tedy několik otázek primátorovi města Františku Pelantovi, abychom zjistili jaká je skutečnost.


Pane primátore, někteří lidé si myslí, že za stěhováním sociálně slabých a nepřizpůsobivých lidí je město. Je to opravdu tak?
To je samozřejmě holý nesmysl. Město v žádném případě nechce, aby se ve městě zvyšoval počet obyvatel závislých na sociálních dávkách. Stěhování lidí do města nemůžeme nijak ovlivnit. Naopak se snažíme jednat s majiteli domů, aby takový typ nájemníků nevyhledávali.


Počet obyvatel Děčína klesá. Příjem města je ale závislý právě na počtu obyvatel. Není tedy navyšování, byť nepřizpůsobivých obyvatel, pro město výhodnější?
Rozhodně není. Mnozí z těchto nově příchozích není se ani nehlásí k trvalému pobytu. Počet obyvatel se tedy nezvyšuje. Naopak přibývají náklady například na úklid okolí domů, na svoz odpadu, zvyšují se stížnosti občanů žijících v jejich těsné blízkosti, a to vyžaduje častější výjezdy strážníků městské policie apod. V Děčíně dochází již dlouhodobě k poklesu obyvatel průměrně o 200 lidí ročně a v návaznosti nato dochází k postupnému poklesu daňových příjmů. Díky nově zavedenému tzv. koeficientu postupných přechodů, který upravuje rozdělování peněz obcím, by neměl být pokles příjmů města zásadnější.


Jak z této nepříznivé situace ven? Máte vůbec nějaké možnosti, jak současný stav změnit?
Pro města a obce je velmi obtížné situaci kolem nepřizpůsobivých řešit. Pokud se nezmění zákony, nemůžeme dělat téměř nic. Proto je třeba apelovat na naše zákonodárce, aby změnili legislativu. Systém poskytování sociálních dávek nemotivuje lidi pracovat. Je potřeba vytvořit podmínky, aby bylo vyplácení sociálních podpor zdravým osobám v případě dlouhodobého pobírání vázáno na práci. Chceme, aby stát dal možnost obcím zaměstnat tyto dlouhodobě podporované osoby a motivovat je tím i k získání lepších životních podmínek. Neomezená možnost čerpání sociálních dávek vede k syndromu závislosti a k totální demotivaci. Pokud ale nezískáme podporu ve vládě, nemůžeme dělat nic, než apelovat na místní majitele nemovitostí, aby ve svých domech neubytovávali nepřizpůsobivé. Zároveň se snažíme o zvyšování možností pracovních příležitostí. Také jednáme o magisterském studiu na fakultách ČVUT, tím bychom udrželi vzdělané mladé lidi v Děčíně.

Naposledy změněno: 10.06.2014 - 11:32
 

Back to top