Vážení návštěvníci, v tuto chvíli stále pracujeme na úpravách a modernizaci našich stránek. Děkujeme Vám za pochopení.
     Úřední hodiny Magistrátu města Děčín včetně podatelny: pondělí 08:00 – 11:00 hodin; středa 14:00 – 17:00 hodin.     Po uvedených úředních hodinách  a před uvedenými úředními hodinami ve středu budou všechny budovy magistrátu uzavřeny.     Pro mimořádná podání (písemností) jsou na budovách umístěny schránky s nápisem „MIMOŘÁDNÁ PODÁNÍ“.
15.02.2013 - 09:22

Rada města Děčín

Autor:
Rada města je výkonným orgánem statutárního města v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě města rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
 
Radu města tvoří primátor, náměstkové primátora a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.

 

Rada města pro volební období 2018-2022 je devítičlenná a jejími členy jsou:

 

hrouda  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (ANO)  
primátor  
   
raska andel
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Náš Děčín) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (ANO)
náměstek primátora náměstek primátora
pro územní a investiční rozvoj  pro ekonomiku, finance a majetek
   
nemecek smisek
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (ČSSD) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Náš Děčín)
náměstek primátora člen rady města pro školství,
pro prevenci kriminality sociální oblast a IT technologie
  "smart city"
   
weiss  houska
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (ANO)  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (Náš Děčín)
   
 weiss  houska
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (ANO) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (ANO)


 

 Termíny jednání Rady města

 

Rada města vykonává svou činnost v rozsahu stanoveném zákonem o obcích a dalších zvláštních předpisů. Především pak plní tyto úkoly:

 

 1. zabezpečuje hospodaření statutárního města podle schváleného rozpočtu, provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem  města,
 2. plní vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem města, s výjimkou městské policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu  města (§ 84 odst. 2 zákona o obcích),
 3. vydává nařízení statutárního města,
 4. stanoví rozdělení pravomocí na magistrátu a rámcové náplně práce jednotlivých odborů, zřizuje a zrušuje odbory, oddělení a úseky magistrátu (§ 109 odst. 2 zákona o obcích), na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí odborů magistrátu v souladu se zvláštním zákonem ),
 5. stanoví celkový počet zaměstnanců statutárního města zařazených do magistrátu a v organizačních složkách statutárního města,
 6. ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti statutárního města (§ 58 zákona o obcích); tuto působnost může rada  města svěřit příslušnému odboru magistrátu zcela nebo zčásti,
 7. stanoví pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 8. schvaluje organizační řád magistrátu a organizační řád organizačních složek statutárního města.

 

Rada města schvaluje jednací řády zvláštních orgánů, poradních orgánů a zvláštních komisí, které si zřídila.

 

Rada města jmenuje do funkce a odvolává z funkce zaměstnance pověřeného prováděním interního auditu obce dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 


Předseda

 • Jaroslav Hrouda

 

Členové

 • Ing. Vladislav Raška
 • Ing. Jiří Anděl, CSc.
 • Václav Němeček
 • Ing. Ondřej Smíšek

 

Zápisy z jednání komise

Statut komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

Jednací řád komise pro posuzování návrhů na udělení Ceny statutárního města Děčín

 

Sportovní komise

 

Předseda

 • Robert Landa

 

Členové

 • Mgr. Oldřich Kadlec
 • Ing. Tomáš Štěpánek
 • Robert Landa
 • Mgr. Jan Mareš
 • Ing. Rostislav Donát
 • Lukáš Trnka
 • Ing. Igor Bayer

 

Zápisy z jednání komise
Statut sportovní komise
Jednací řád sportovní komise

 

Kulturní komise

 

Předseda

 • Ing. Miroslava Poskočilová

 

Členové

 • Bc. Světluše Hochwalderová
 • Rastislav Sobíšek
 • MgA. Dmitrij Pljonkin
 • Mgr. Martin Pošta
 • Mgr. Radek Fridrich
 • Mgr. Lenka Holubcová

 

Zápisy z jednání komise

Statut kulturní komise

Jednací řád kulturní komise

 

Školská komise

 

Předseda

 •  Mgr. Bc. Alena Tomášková

 

Členové

 • Ing. Miroslav Dlask
 • Mgr. Ondřej Michálek
 • Mgr. Kamila Kratochvílová
 • Bc. Světluše Hochwalderová
 • Bc. Helena Králíčková
 • Mgr. Vít Průša

 

Sociální a zdravotní komise

 

Předseda

 • PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová

 

Členové

 • Mgr. Iva Matějovská
 • PhDr. Marek Hošek
 • Zuzana Turčeková, DiS.
 • MUDr. Petr Havlík
 • Ing. Bc. Rustam Kokotjucha
 • Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE
 • Mgr. Jana Hronová
 • Petr Korselt

 

Zápisy z jednání komise

Statut sociální a zdravotní komise

Jednací řád sociální a zdravotní komise

 

Povodňová komise statutárního města Děčín

(komise rady města: volební období 2018-2022)

 

Předseda

 • Jaroslav Hrouda


Místopředseda

 • Ing. Vladislav Raška


Tajemník

 • Ing. Zdeněk Hanuš


Členové

 • Ing. Jiří Anděl, CSc.
 • Václav Němeček
 • plk. Ing. Jaroslav Vaněk
 • komisař npor. Ing. Martin Votrubec
 • Petr Michajličenko
 • Ing. Jiří Mach
 • Ing. Eva Novotná
 • Ing. Hana Urbanová
 • Ing. Jindra Stanková
 • PhDr. Mgr. Marcel Horák, DiS.
 • Lenka Taušnerová
 • Richard Musil, Dis.
 • Ing. Radek Tuhý
 • MUDr. Martin Macháč
 • Ing. Martin kříž
 • Ing. Tomáš Martinček

 

Zápisy z jednání komise

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za obsah v této sekci odpovídá:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

odbor provozní a organizační

tel.: 412 593 202

Počet zobrazení: 63212 Naposledy změněno: 21.02.2020 - 14:19
Zpravodaj č. 1/2020
Zpravodaj č. 2/2020
Zpravodaj č. 3/2020
Zpravodaj č. 4/2020
Zpravodaj č. 5/2020
Zpravodaj č. 6/2020

Back to top