28.04.2017 - 13:01

Plán udržitelné městské mobility města Děčín (SUMP)

Autor:

Dne 27. 4. 2017 schválilo Zastupitelstvo města Děčín usnesením č. ZM 17 04 07 08 vypracování Plánu udržitelné městské mobility města Děčín (SUMP). Tento dokument byl upřednostněn před zpracováním plánu dopravní obslužnosti (SUMF) z důvodu, že plán udržitelné městské mobility řeší dopravní situaci komplexně v rámci všech variant dopravy a jejich součinnosti mezi sebou.

Cílem projektu je vytvoření nového strategického dokumentu určeného k uspokojení potřeb mobility osob a firem ve městě Děčín a jeho okolí za účelem zlepšení kvalitního života. Hlavním smyslem tohoto dokumentu je snaha o zlepšení životní úrovně lidí ve městě v rámci dostupnosti dopravy se snahou minimalizovat negativní dopady na zdraví a životní prostředí.
Plán udržitelné městské mobility se snaží najít odpověď na otázky, jakým způsobem skloubit zájmy řešeného území s bezpečností, nákladní a osobní dopravou, parkováním, veřejné dopravy i dopravy nemotorizované.
Tento plán by se měl stát po roce 2020 – dle plánů Evropské komise a Ministerstva dopravy ČR – hlavním strategickým nástrojem plánování udržitelné mobility v městských oblastech. A zároveň bude kritériem pro čerpání prostředků z Operačního programu Dopravy (OPD) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Počet zobrazení: 482
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top