Nastavení přístupnosti

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace; Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé

Poslání služby 
Posláním Kontaktního centra je minimalizace zdravotních a sociálních rizik tak, aby uživatelé drog neohrožovali sami sebe ani společnost. Cílem je podpora ke změně rizikového chování a její udržení. 
Dále se věnujeme blízkým závislých a experimentujících osob.

Cíle služby

 • navázat kontakt s uživateli drog, kteří nejsou zachyceni žádnou pomáhající institucí
 • spolupracovat s klienty při řešení jejich nepříznivé sociální a zdravotní situace
 • snížit sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek
 • vytvářet důvěru pro případnou změnu ze strany klienta a její udržení
 • pomoci rodičům či jiné osobě blízké zvýšit kompetence při řešení problémů spojených s užíváním drog
Zkratka Kontaktní centrum
IČO 71235868
Statutární zástupce PhDr. Jana Skalová
Kontakt Bc. Martin Peč
E-mail kcentrum@cssdecin.cz
Mobil 778 469 797
Telefon 736 758 931
Web www.cssdecin.cz
Typ služby ambulantní
Druh služby služby sociální prevence
Paragraf dle 108/2006 Sb. 59 – kontaktní centra
Cílová skupina osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
Status organizace příspěvková organizace
Městská část (oblast) Děčín IV. – Podmokly

Adresa

Teplická 31/45, 405 02, Děčín IV

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top