Nastavení přístupnosti

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice, p.o. Pedagogicko-psychologická poradna Děčín

Posláním je pomoc při řešení výchovných a výukových problémů dětí předškolního, školního a adolescentního věku. Zajišťuje odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže.

Služby:

• diagnostická, intervenční, reedukační, terapeutická péče

• poradenství dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi i pro rodiče

• poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích

• zpracování odborných podkladů pro správní rozhodnutí a vzdělávací opatření v případech stanovených školskými předpisy

• poskytnutí informační a metodické pomoci školám, pedagogickým pracovníkům

• podílí se na aktivitách souvisejících s prevencí sociálně patologických jevů.

 Cílová skupina od 3 let do 18 let:

• děti

• mládež

• ale i rodiče řešící problém svých dětí

• dospělí studující SŠ nebo VOŠ

IČO 615 15 809
Kontakt Mgr. Martina Bojčeva
E-mail decin@pppuk.cz
Mobil 775 441 269
Telefon 412 532 071
Web www.pppuk.cz/poradny/decin
Cílová skupina rodiny s dítětem/dětmi
Status organizace jiné
Městská část (oblast) Celý Děčín

Adresa

Čs. armády 1164/8, 40502, Děčín I.

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top