mobilni rozhlas
24.07.2023 - 15:54

Tajemník magistrátu Martin Kříž: Jednou z priorit je zajistit občanům města kvalitní služby úřadu

Autor:

V srpnu před dvěma lety se stal novým tajemníkem magistrátu Martin Kříž. Během dvou let se musel vypořádat s celou řadou problémů a výzev.

 

 

Pane tajemníku, jak byste zpětně celé toto dvouleté období zhodnotil?

Byly to pro mě opravdu dva náročné roky. Museli jsme se vyrovnat s covidovou situací, několika legislativními a také politickými změnami ve vedení města. Činnost úřadu je velice různorodá a zahrnuje mnoho oblastí jak v zajištění výkonu samosprávy, tak i v přenesené působnosti státní správy. Jedním z mých prvních úkolů při nástupu do funkce bylo dokončení části reorganizace úřadu. Tu započal již můj předchůdce Jaromír Zajíček. Reorganizace, ve které jsem pokračoval, se týkala především sjednocení stavební činnosti, a i provedený audit ukázal, že tato změna byla realizována s úspěšným výsledkem. V rámci celkového auditu jsme v této oblasti obdrželi kladné hodnocení, a proto věřím, že i připravovaná další část reorganizace, týkající se kulturní činnosti, bude mít také pozitivní přínos. O tom, že je magistrát na výborné úrovni a že má kvalitní zaměstnance, svědčí mimo jiné i to, že se nám v tomto období podařilo získat řadu ocenění jak pro magistrát, tak i pro město. Jeden z nejvýznamnějších úspěchů je absolutní vítězství v „Národní ceně kvality České republiky v kategorii START“. Podařilo se nám opětovně obhájit „ISO“ a obhájili jsme i druhé místo v Ústeckém kraji v „Přívětivém úřadě“.

Co Vás během těch dvou let nejvíce překvapilo?
Náročnost výkonu této funkce. Není to totiž jen o tom plnit základní pracovní povinnosti, ale je to částečně i o výkonu různých společenských aktivit. Protože jsem vždy byl a budu hrdým občanem našeho města, z pozice tajemníka samozřejmě nechci stát mimo jeho dění. Proto se účastním, a to i mimo své pracovní povinnosti, různých městských akcí a akcí prospěšných pro naše město. Děčín je nádherné město s obrovským potenciálem a já ho vždy velmi rád všude propagoval, propaguji a nadále i ze své pozice propagovat a reprezentovat budu.

Jaké změny na úřadu za ty dva roky proběhly?
Je jich celá řada, a to jak uvnitř úřadu, tak i pro obyvatele našeho města. V roce 2021 jsme vlastními silami začali vyvíjet systém s názvem kAppka, jehož hlavním účelem je monitoring spotřeby a případného úniku vody pomocí chytrých vodoměrů v budovách magistrátu a příspěvkových organizací města. Pokud dojde k neobvyklé události, zašle systém automaticky zprávu zodpovědné osobě dané budovy, aby situaci prověřila a nedocházelo tak ke škodám na majetku. Za tento inteligentní systém jsme v loňském roce obdrželi prestižní cenu magazínu Egovernment.
Dále jsme zavedli Děčínskou kartu, kterou lze používat jako klasickou bezkontaktní platební kartu, nosič časového kuponu v MAD nebo jako identifikátor ve školních jídelnách našeho města. Nově lze Děčínskou kartu použít i jako čtenářský průkaz v knihovně. Speciální edici této karty jsme zavedli v loňském roce i pro občany Ukrajiny, kteří své dosavadní útočiště našli v Děčíně.

Jaké další smart, tedy chytré projekty, byste ještě vyzdvihl?
Spolupracujeme s naším dopravním podnikem nejenom na Děčínské kartě, ale i na dalších projektech. Novinkou jsou například velké QR kódy na vybraných zastávkách městské autobusové dopravy, které po načtení zobrazí nejbližší spoj (linku) odjíždějící z dané zastávky, a to včetně případného zpoždění. Zavedli jsme také Platební bránu, kdy si každý může ověřit, zda nemá vůči městu nějaké závazky a současně je velmi snadno může uhradit z pohodlí domova, aniž by musel chodit na úřad. Také jsme modernizovali dosluhující vyvolávací systém v budově Magistrátu města v Děčíně I. Navíc bude tento systém v nejbližší době ještě rozšířen o novou službu, tzv. virtuální lístek. Žijeme v informační době a to, jak rychle se k nám důležitá informace dostane, je naprosto klíčové. Město Děčín proto informuje občany o různých aktivitách nejen prostřednictvím svých webových stránek, sociálních sítí nebo Zpravodaje, ale nově jsme mezi naše komunikační kanály zařadili i MUNIPOLIS, dříve známý jako Mobilní rozhlas. Novinek a různých vylepšení je tedy opravdu hodně a chceme v nich pokračovat.

Mezi zaměstnanci magistrátu probíhá pravidelný průzkum spokojenosti. Jak je pro Vás důležitý?
Jsem velmi rád, že můj předchůdce tento průzkum zavedl. První proběhl již v roce 2009. Opakuje se každé dva až tři roky. Data získaná z průzkumu pro mě byla při nástupu do funkce tajemníka velmi důležitá. Asi nejvíce mě mile překvapilo, že téměř tři čtvrtiny úředníků a zaměstnanců magistrátu jsou hrdí na to, že pracují na našem úřadě. Velmi si této hrdosti cením a chtěl bych, aby spokojených zaměstnanců stále přibývalo. Naopak nejhůře hodnocenou oblastí v rámci celého průzkumu bylo finanční ohodnocení. Průzkum nám však i ukázal mnoho možností, jak vylepšit pracovní prostředí, činnosti a mezilidské vztahy. Se získanými podklady postupně pracuji, vše vyhodnocuji a průběžně se snažím reagovat na vznesené požadavky zaváděním nových opatření.

Daří se magistrátu získávat lépe nové zaměstnance, když se mu, pokud jde o platy, těžko konkuruje soukromé sféře?
Veřejná správa jako zaměstnavatel „loví“ ve stejných vodách jako ostatní subjekty na trhu práce. A jak všichni víme, je to činnost stále náročnější. Doba, kdy se na jednu pracovní pozici hlásilo například 20 uchazečů, je opravdu dávno pryč. A tak se všichni zaměstnavatelé – i my jako veřejná správa – také snažíme „lákat“ nové zaměstnance na výhody a benefity. Zároveň se samozřejmě snažíme udržet si naše současné, kvalitní odborníky. Jsme solidní, stabilní zaměstnavatel s jistotou práce (ve většině případů je nástup do pracovního poměru na dobu neurčitou: dle zákona o úřednících). Při oslovování nových zaměstnanců využíváme webové stránky města, sociální sítě či vlastní kariérní stránky, které jsou navázány na internetový portál e-zaměstnání. Přesto mnohá výběrová řízení musíme zveřejňovat opakovaně. Myslím, že nastavený systém řízení lidských zdrojů u nás není vůbec špatný, ale samozřejmě je třeba jej stále ladit a modelovat, pozvedávat firemní kulturu a posilovat u zaměstnanců vědomí, že statutární město Děčín je jako zaměstnavatel férová a stabilní firma, která je důvěryhodná a dbá o spokojenost svých zaměstnanců. Nejlepší vizitkou pro nás je, pokud naši vlastní zaměstnanci doporučí svým známým, aby se do zveřejněné poptávky k obsazení pracovního místa přihlásili.

Jaké benefity magistrát zaměstnancům poskytuje?
Je to například příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, čerpání služeb v rámci benefitní karty a možnost využívání vlastního rekreačního zařízení. Jsem si vědom, že obdobné benefity poskytuje značná část zaměstnavatelů, ale my si navíc zakládáme na koordinaci osobního a pracovního života našich zaměstnanců. Zcela samozřejmě poskytujeme pružné rozvržení pracovní doby, máme zakotveny principy, pomocí kterých zaměstnancům vycházíme vstříc v okamžicích těžkých osobních či rodinných situací. Prioritou je i neustálé vzdělávání zaměstnanců.

Tématem posledních měsíců jsou ceny energií. Jak se s nimi magistrát vypořádává?
Myslím, že velmi dobře. Nakoupili jsme energie přímo na energetické burze pro roky 2021-2022, cena byla fixována. Pro rok 2023 jsme na burze vysoutěžili dodavatele s nákupem za spotové ceny (ceny obchodované v aktuálním měsíci). Mezi lednem a červnem začala cena velmi rychle klesat, žádný nákup jsme neprovedli za zastropovanou cenu. Nyní je cena asi o čtyřicet procent nižší, než je právě zastropovaná cena. Rozpočet města s tímto vývojem počítal. V říjnu budeme na burze opět poptávat cenu na roky 2024 a 2025.

Jaké máte priority pro následující období?
Samozřejmě, že bych chtěl i nadále pokračovat v personální stabilizaci úřadu, podporovat zvýšení kvalifikace pracovníků a poskytování kvalitních služeb pro občany našeho města. Věřím, že k tomuto přispěje i politická stabilizace představitelů celého vedení města. Dále bych rád prohluboval spolupráci s našimi partnerskými městy nejen v oblasti kultury, která je již nastavena, ale také v oblasti sdílení dobré praxe. Závěrem bych chtěl podotknout, že i přes všechny problémy, které se vyskytují a musíme je řešit, si práce úředníků velmi vážím. Bez nich by magistrát fungovat nemohl.

Počet zobrazení: 1342 Naposledy změněno: 18.08.2023 - 11:19
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top