26.01.2016 - 15:16

Město se intenzivně věnuje problematice sociálně vyloučených lokalit

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto

Agentura pro sociální začleňování a město Děčín úzce spolupracují na řešení problému sociálně vyloučených lokalit a začleňování sociálně slabých jedinců do společnosti. V rámci setkání pracovní skupiny Bydlení, společnost, sociálně patologické jevy diskutovali účastníci o připravovaném zákonu o sociálním bydlení, podnikání s chudobou apod. Účastníci setkání apelovali na urychlené snížení zastropování při vyplácení dávek – příspěvků na bydlení, které nahrává k zneužívání.

 


Setkání pracovní skupiny se zúčastnili nejen zástupci vedení města, ale také poslanci Stanislav Pflégr a Jaroslav Foldyna, senátora Zbyňka Linharta zastoupil Radek Lekner. V úvodu setkání prezentoval přítomným připravovaný zákon o sociálním bydlení Roman Matoušek, expert na bydlení Agentury pro sociální začleňování. „Podle mého názoru je důležité nesegregovat sociálně vyloučené obyvatele. Předpokladem pro zdárné řešení situace je vznik sociálního bydlení, které by nebylo řešeno podnikáním, takzvaně obchodem s chudobou. Naopak, které bude řešeno sociálními byty a pečlivě posuzováno a kontrolováno,“ řekl Roman Matoušek. Nový zákon by v praxi znamenal, že starost a péče o sociální bydlení bude na obcích. „Současný přístup a systém vyplácení dávek nahrává podnikatelům, kteří v podstatě parazitují na tomto systému. V novém připravovaném zákoně nevidím změny, které by vedly ke zlepšení situace,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Ke slovům primátorky se připojili i ostatní zúčastnění a argumentovali zkušenostmi z praxe. Z jednání tedy jasně vzešly postupy, které Agentura s městem dále podniknou. „Nyní je nutné jasně popsat, co se konkrétně musí změnit. Vzniknout musí provázanost zákonů tak, aby bylo možné domy kontrolovat a sankcionovat. Nastavit se musí standardy bydlení,“ doplnila primátorka. Agentura se na základě materiálů a požadavků města pokusí zpracovat právní rozbory, které by městu pomohly s řešením situace.


Město na podzim loňského roku uzavřelo s Agenturou pro sociální začleňování Lokální partnerství. Na této platformě nyní dochází k pravidelnému setkávání zástupců samosprávy, státní správy, neziskového sektoru a dalších aktérů, kteří jsou nebo mohou být angažováni v procesu sociálního začleňování v obci. Členové partnerství se setkávají na pravidelných jednáních několikrát ročně (případně v tematických pracovních skupinách) a společně připravují strategický plán sociálního začleňování a konkrétní projekty. Lokální partnerství je základem činnosti Agentury pro sociální začleňování v jednotlivých lokalitách.

 

Počet zobrazení: 270
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top