28.02.2013 - 12:55

Přijetí dítěte do mateřské školy

Autor:

Přijetí dítěte do mateřské školy

 

Identifikační kód
Kód životní situace
Pojmenování životní situace

 

Přijetí dítěte do mateřské školy

 

Základní informace k životní situaci

 

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.
- Přijmout dítě do mateřské školy lze na základě zápisu k 1.9. daného roku, nebo v průběhu školního roku podle potřeb rodičů.
- Při přijímání dítěte lze stanovit zkušební pobyt v mateřské škole.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

 

Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Žádost o přijetí dítěte si může zákonný zástupce vyzvednout přímo v mateřské škole, ve které má zájem o umístění dítěte, nebo na odboru školství a kultury Magistrát města Děčín, na recepcích v obou budovách MM na recepcích. Žádost lze stáhnout i z www.mmdecin.cz Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

 

S kým jednat

 

O přijímání dětí do mateřské školy rozhoduje ředitel příspěvkové organizace. Jednáním ve věci přijetí dítěte je pověřena vedoucí pracoviště mateřské školy, do které žádáte dítě umístit.

 

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

 

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
- Vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost.
- OP zákonného zástupce.
- Rodný list dítěte.
- U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich obdrží zákonný zástupce dítěte od vedoucí – ředitelky mateřské školy v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění.

 

Zápis do mateřské školy

 

Termín vyhlašují ředitelé a ředitelky mateřských škol v Děčíně. Koná se každoročně v měsíci květnu – jeho přesný termín je zveřejněn v měsíci dubnu prostřednictvím tisku – DD, Princip, letáčků umístěných na výlepových plochách města a v jednotlivých mateřských školách, na Internetu Magistrátu města.

 

Zkušební pobyt v mateřské škole


Při přijímání dítěte je možné stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout dobu 3 měsíců. Tuto dobu stanovuje ředitel/ka mateřské školy.

 

Přijímání dětí mladších věku tří let

 

Do mateřské školy lze přijímat děti mladší věku tří let po dohodě s ředitelkou / ředitelem školy nebo vedoucí pracoviště mateřské školy, a to na základě lékařského vyjádření o způsobilosti dítěte mateřskou školu navštěvovat

 

Přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě z kapacitních důvodů do mateřské školy přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy (prostřednictvím odboru školství a kultury).

 

Přijímání dítěte se zdravotním postižením

 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel/ka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

 

Lhůty a termíny

 

Rozhodnutí ve věci přijetí dítěte je vydáno ředitelem – ředitelkou mateřské školy bezodkladně, nejdéle však do 30-ti dnů od ukončení zápisu, nebo od ústního jednání mimo stanovený zápis.

 

Poplatky

 

- Úplata za předškolní vzdělávání.
- Stravné.

 

Další účastníci

 

Odbor školství a kultury Magistrát města Děčín za zřizovatele.

 

Elektronické řešení situace

 

Situace vyžaduje osobní jednání, proto ji nelze řešit elektronickou poštou.

 

Právní předpisy vztahující se k této situaci

 

- Přijímání dětí do mateřské školy stanovuje § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
- Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

 

Právní předpisy související s touto situací

 

Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

 

Opravné prostředky

 

Zákonný zástupce může podat písemné odvolání proti rozhodnutí ředitele – ředitelky mateřské školy ke krajskému úřadu.

 

Sankce

 

Nejsou stanoveny.

 

Další informace

 

- Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
- Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku.

 

Jiné informační zdroje

 

V případě dotazů se lze obrátit na Odbor školství a kultury Magistrát města Děčín.

 

Za správnost návodu odpovídá

 

odbor školství a kultury, Magistrát města Děčín

 

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti není stanoven.

 

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

Další upřesnění a poznámky nejsou.

 

Počet zobrazení: 202 Naposledy změněno: 28.02.2013 - 13:06
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top