Nastavení přístupnosti

mobilni rozhlas
26.07.2022 - 07:40

Informace k voličským průkazům

Autor:

Volič, který nebude volit ve svém volebním okrsku, si může od 01.07.2022 požádat o vydání voličského průkazu, a to:

 • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče,
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky,
 • osobně.

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek dne 6. ledna 2023 v 16:00 hodin.

Konec lhůty pro osobní žádosti o vydání voličského průkazu je středa dne 11. ledna 2023 v 16:00 hodin.

Počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům je čtvrtek dne 29. prosince 2022.

Žádost musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu
 • způsob doručení voličského průkazu
 • požaduje-li volič zaslání voličského průkazu poštou, uvedení adresy, na kterou má být zaslán.

Na voličský průkaz může volit volič v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo voleb a pokud na něj hlasuje, je povinen jej odevzdat.

Žádosti se osobně podávají na Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly, na odboru Tajemník, oddělení organizační. Veškeré informace k žádosti o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta podává paní Alena Smutná, e-mail: alena.smutna@mmdecin.cz, tel.: 412 593 201, 775 866 201.

Počet zobrazení: 3530 Naposledy změněno: 01.09.2022 - 09:31
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top