Nastavení přístupnosti

mobilni rozhlas
27.11.2022 - 13:41

Delegace členů a náhradníků do okrskových volebních komisí v Děčíně

Autor:

Poskytujeme informace subjektům, které mohou delegovat členy a náhradníky do okrskových volebních komisí v Děčíně.

 Delegovat členy a náhradníky do okrskových volebních komisí v Děčíně může:

 • občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republika a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována
 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu
 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Poslanecké sněmovně a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v Zastupitelstvu Ústeckého kraje

 

Seznam delegovaných členů a náhradníků se doručí primátorovi:

 • osobně (sepíše se úřední záznam nebo se potvrdí převzetí)
 • v listinné podobě
 • elektronické podobě

 

Seznam se členy a náhradníky musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu trvalého pobytu
 • jméno a příjmení osoby, která je oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí nebo
 • jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována
 • případně jméno a příjmení osoby, která byla k podání delegace členů a náhradníků písemně pověřena (kopie písemného pověření se přioží k seznamu)

 

Seznam se členy a náhradníky může obsahovat:

 • telefonní číslo
 • adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty
 • údaj, do které okrskové volební komise mají být delegováni

 

Seznam podepíše:

 • osoba, která je oprávněná jednat jménem politické strany, politického hnutí nebo
 • občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována nebo
 • osoba, která je pověřena k delegování.

 

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky:

 • který v den složení slibu dosáhl věku 18 let
 • nemá překážku v právu volit (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva)
 • který není kandidátem na prezidenta republiky

 

Seznam delegovaných členů a náhradníků je možné podat primátorovi města nejpozději do středy 14.12.2022 do 16:00 hodin.

Počet zobrazení: 2940 Naposledy změněno: 27.11.2022 - 13:58
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top