mobilni rozhlas
15.12.2022 - 18:36

Informace pro voliče k občanským průkazům

Autor:

Dle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, je volič povinen po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR buď platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.

Jinými doklady (např. řidičský průkaz) pro účel výkonu aktivního volebního práva nelze prokázat totožnost ani státní občanství České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu umožněno hlasování.

Dne 02.08.2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech, který oproti předchozímu zákonu již neumožňuje pro účel výkonu volebního práva vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, tzv. „rychloobčanky“, tzn. v době, kdy bude probíhat hlasování.

Žádáme voliče, kteří nemají platný cestovní pas, aby si ve svém občanském průkazu ověřilizda-li před konáním volby prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech 13.-14.01.2023, případně 27.-28.01.2023, nedojde k uplynutí platnosti jejich občanského průkazu a případně v dostatečném předstihu požádali kterýkoli obecní úřad s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu.

Bližší informace případně podá odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, evidence obyvatel na tel. č.: 412 591 139, 156, 421.

Počet zobrazení: 3089 Naposledy změněno: 22.12.2022 - 10:09
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top