mobilni rozhlas
22.04.2024 - 09:43

Efektivnější ukládání a odvoz tříděného odpadu

Autor:
Plast je celosvětově nejvíce využívaný obalový materiál, stejně tak tvoří největší podíl tříděného odpadu v Děčíně. Technické služby mají proto ve svém areálu Pískovna novinku, je jí překládací stanice na tříděný plastový odpad s lisovacím tlakem 70 tun. Nyní funguje ve zkušebním provozu.
 
"Pořizovali jsme ji kvůli zkapacitnění přepravy. Dnes díky této technologii vozíme 6 až 7 tun v jednom kontejneru. Na jeden svoz, který zahrnuje auto a vlek pak na třídící linku do Teplic odvezeme 12 až 14 tun, oproti dřívějším cca 4 tunám," uvádí Petr Thieme, vedoucí provozu Technických služeb Děčín. Snížil se tak počet cest, které je s odpadem na třídící linku nutné absolvovat. V současné chvíli stačí jedna jízda týdně. Menší je pak také hluk a nepořádek na překladišti ve sběrném dvoře. „Je skvělé, že technické služby modernizují svůj provoz, a tím zefektivňují celý proces svozu a likvidace odpadů ve městě. A v neposlední řadě, snížením frekvence přepravy plastů na třídící linku do Teplic, se celý proces i zlevňuje“, dodává Anna Lehká, náměstkyně primátora.
 
Ke svozu tříděného odpadu z kontejnerů rozmístěných po městě používají technické služby dva typy aut. Když sváží více druhů odpadu najednou, má auto v nákladním prostoru předělovací desku, díky které zůstane odpad separovaný. Není tomu tedy tak, že by docházelo k míchání odpadů z jednotlivých odpadových nádob.
 
Pokud se plasty, papír, kov nebo jiné složky, které je možné vytřídit, dostanou na skládku Orlík, kam město Děčín odváží směsný komunální odpad, je to pouze z toho důvodu, že byl již součástí obsahu právě černých popelnic, tedy nebyl správně vytříděn.
 
A kde končí ostatní tříděný odpad?
 • Papír a lepenka: jsou odváženy na třídící linku do Teplic.
 • Sklo: převáží technické služby na recyklační linku, kde je přeberou MP Suroviny s.r.o.
 • Bio: končí na kompostárně v nedalekých Chudeřicích.
 • Kovy: se vyváží na další recyklaci do Kovošrotu v České lípě.
 • Oleje: jsou odváženy do bioplynové stanice v Ústí nad Labem, kde se z nich vyrábí energie.
Počet zobrazení: 659 Naposledy změněno: 22.04.2024 - 09:53
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top