22.09.2014 - 09:41

Ústecká komunitní nadace rozdělí čtvrt milionu korun, žádat mohou i obce

Autor:

Do pondělí 29. září 2014 mohou zájemci z řad neziskových organizací, jako jsou školy, školky, občanská sdružení nebo spolky z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem žádat až o 50 000 Kč u Ústecké komunitní nadace.

Vůbec poprvé se o podporu svých projektů mohou přihlásit i obce a jejich sdružení. Zájemci se mohou ucházet o příspěvek ve dvou tematických oblastech. První je zaměřena na budování lidský vztahů, posilování mravních hodnot a odpovědnosti jednotlivce. Druhá cílí na mladou generaci a její zdravý růst a strategické plánování.

„Aktuální otevřené grantové kolo směřuje do dvou oblastí, jejichž rozvoj Ústecká komunitní nadace vnímá jako klíčové pro náš region. Ze zkušenosti z minulých grantových kol víme, že projektů je v těchto oblastech mnoho, což nás těší,“ řekl ředitel Ústecké komunitní nadace Tomáš Krejčí.

Díky uvolnění legislativy, kterou se nadace musela až do účinnosti nového občanského zákoníku řídit, mohou poprvé v tomto ročníku žádat o prostředky i obce. „V oblasti Udržitelná budoucnost je jedním z témat podpora koncepčnosti a odbornosti ve strategickém rozhodování a podpora dlouhodobě udržitelných procesů a řešení. Jsme přesvědčeni, že zde by zejména menší obce, které budou ochotné a schopné do plánování zahrnout odborníky a místní komunitu mohly uspět“, vysvětlila Kateřina Valešová, manažerka pro vztah s dárci Ústecké komunitní nadace.

Žadatelé, kteří by si s vyplněním formuláře nevěděli rady nebo by rádi nejdříve svůj záměr prokonzultovali, mají možnost využít individuální konzultace. Na ně se mohou předem telefonicky dohodnout s programovým manažerem panem Petrem Veselým, tel. 475 208 258, e-mail. . Konzultace poběží až do středy 24. září 2014.

V roce 2013 nadace v obdobném grantovém kole obdržela na 38 žádostí o nadační příspěvek v celkové výši 1 229 076 Kč. S ohledem na množství zajištěných finančních prostředků podpořila celkem 14 projektů v celkové výši  365 800 Kč. Mezi nimi byla například Základní škola Antonína Baráka z Lovosic s projektem (Ne)obyčejní hrdinové. Buďme jako oni!, KČT ŠLUKNOV s celoročním pásmem aktivit pro rodiče a děti na Šluknovsku a nebo Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, která pořádala besedy s menšinami.

Více informací o 26. otevřeném grantovém kole najdete na webových stránkách Ústecké komunitní nadace www.komunitninadace.cz.
________________________________________
Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes 1 300 projektů v celkové výši přes 38 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 41 mil. Kč.
Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost – každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation.

Počet zobrazení: 245 Naposledy změněno: 22.09.2014 - 09:44
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top