23.09.2015 - 13:42

Integrovaná územní investice (ITI)

Autor:

ITI je jedním z integrovaných nástrojů, které budou využívány v programovém období 2014-2020 pro získávání finančních prostředků z operačních programů EU. Nástroj ITI je určen pro rozvoj metropolitních oblastí, kam se dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 řadí také Ústecko-chomutovská aglomerace. Ta je kromě území statutárních měst Ústeckého kraje (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) vymezena i jejich funkčním zázemím.


Hlavní výhodou ITI je rezervování finančních prostředků na integrované projekty s významným dopadem do území a možnost čerpání finančních prostředků z více operačních programů EU (na rozdíl od IPRM v období 2007-2013). Žadateli také nebudou pouze města, ale rovněž další subjekty (dopravní podniky, univerzity, NNO atd.) mající významnou roli v oblasti, ve které působí.
Základním podkladem pro realizaci ITI je zpracování integrované strategie, na které města spolupracují se společnostmi MEPCO, s. r. o., SPF Group, s. r. o. a EUFC CZ, s. r. o. Na základě analýz, identifikovaných potřeb území a možností operačních programů byly určeny čtyři prioritní oblasti (doprava, životní prostředí, udržitelná ekonomika a sociální soudržnost), které byly následně za činnosti pracovních skupin dále rozpracovávány a byly v nich hledány příležitosti pro komplexní řešení dílčích problémů. Jelikož celý proces přípravy ITI je založen na principu partnerství, účastní se pracovních skupin široké spektrum zástupců měst a odborníků na řešená témata.

Výzva pro potenciální žadatele

Pokud chtějí žadatelé realizovat projekt, který má potenciál naplnit cíle některé z tematických oblastí integrované strategie, mohou se obrátit na nositele ITI statutární město Ústí nad Labem, Mgr. Jiřího Starého (), popř. na územní koordinátorku pro město Děčín, Mgr. Lenku Houdovou (). Zatím se jedná o nezávaznou konzultační aktivitu. Poté, co bude integrovaná strategie schválena, začne být od roku 2016 naplňována prostřednictvím integrovaných projektů. Jejich sběr bude zahájen jednotlivými výzvami vyhlašovanými nositelem. Potenciální žadatelé budou informováni prostřednictvím webových stránek a na úřední desce města.

Počet zobrazení: 233
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top