Nastavení přístupnosti

mobilni rozhlas
24.10.2022 - 07:22

Děčín se zapojil do přeshraničního projektu zaměřeného na bezpečnost skal a životního prostředí Labských pískovců

Autor:

Projekt z programu Česko-Saské spolupráce, financovaný Evropskou Unií „Hodnocení stavu lesa a ohrožení nesouvisle zpevněnými pískovcovými masivy“ rozšiřuje stávající přeshraniční spolupráci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy - Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie a Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky s TU Bergakademie Freiberg - Institut für Geotechnik a Správy Národního parku České Švýcarsko se zapojením nových partnerů, na české straně statutárního města Děčín a Správy železnic, na saské straně Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.


Postupným řešením tříletého projektu „Přeshraniční expertní systém a systém včasného varování před geologickými riziky v Labském pískovcovém pohoří bylo zjištěno, že existují masivy, které nejsou uvnitř zpevněné. Toto je potvrzeno znalostmi z jiných dřívějších měření. Masivy mají uvnitř pískovcového masivu „dutiny“ vyplněné pískem.
Na základě poznatků o vnitřní struktuře a modelování stability nekontinuálně zhutněné horniny lze vyhodnotit její stabilitu. To se týká jak současné stability, tak možných změn způsobených např. klimatickými poměry. Tyto selektivní poznatky a stanovení vhodné metodiky jsou základem pro budoucí zkoumání tohoto fenoménu pro Labské pískovce na celém jejich území.
Letecký průzkum poskytne prvotní pohled na současný stav lesa ve vybraných lokalitách a vytvoří referenční data pro jeho další monitorování. To umožní vyvodit závěry o vztahu mezi stavem lesa a hydrologickými podmínkami. Jedním z hodnocených faktorů bude kvantifikace napadení kůrovcem a stanovení sukcesních stádií porostu v již zničených, popř. vytěžených plochách.
Rozšiřování vybudovaného systému včasného varování a kontinuální monitoring jsou předpokladem pro dlouhodobé řešení otázek, týkajících se bezpečnosti skal a životního prostředí v pohoří Labských pískovců. Budou provedeny doplňující průzkumy, aby bylo možné stanovit metody pro hodnocení potenciálně nestabilních masivů a stavu lesních porostů.

 

         skály 1      skály 2

Počet zobrazení: 669
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top