Nastavení přístupnosti

17.05.2023 - 10:02

Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

Autor:

Odbor ekonomický Magistrátu města Děčín upozorňuje na termín 1. splátky místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2023, který je nejpozději do 31. května 2023. K rychlému a přehlednému zaplacení poplatku doporučujeme využít platební bránu, kde si současně můžete ověřit, zda jste nezapomněli zaplatit některé splátky poplatku v minulosti.

 

Složenky na tuto splátku byly Českou poštou rozeslány v první polovině měsíce května t.r. Poplatníci, kteří platí prostřednictvím SIPO, mají předpis poplatku zahrnut v rozpisu SIPO na měsíc květen. Občané, kteří platí poplatek převodem z účtu nebo kteří oznámili, že budou platit přímo v pokladně magistrátu, obdrželi informace k platbě již v minulosti a nebudou již proto na termín splatnosti poplatku upozorňováni.

Upozorňujeme, že složenky nejsou zasílány poplatníkům, u nichž se tyto v minulosti vrátily na magistrát z důvodu nenalezení adresáta nebo poplatníkům, kteří složenky opakovaně nezaplatili. Proto doporučujeme občanům, u nichž došlo ke změně trvalého pobytu a kteří neobdrželi slo¬ženky, aby kontaktovali správce poplatku.
Odbor ekonomický dále upo¬zorňuje na povinnost poplatníků nahlásit správci poplatku do 30 dnů každou změnu v ohlašovací povinnosti, tj. zejména doložit ná¬rok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Nedoloží-li poplatník nárok na osvobození nebo úlevu ve sta¬novené lhůtě, tento nárok zanikne a nebude proto možné osvobození nebo úlevu od poplatku uznat zpětně.

S veškerými dotazy na placení poplatku se mohou občané obra¬cet na zaměstnance odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického (Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 3. patro, č. dv. 408, 409 a 417). Telefonní i e-mailové kontakty občané naleznou ZDE. 

Počet zobrazení: 321 Naposledy změněno: 01.06.2023 - 09:59
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Počasí v Děčíně

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2022
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top