mobilni rozhlas
20.07.2023 - 07:43

Sportovci dostanou mimořádné dotace

Autor:

Děčínské sportovní subjekty se mohou radovat. Zastupitelé na svém posledním předprázdninovém zasedání rozhodli o poskytnutí mimořádných dotací na jejich činnost. Navýšení rozpočtu pro tuto oblast o 5 milionů korun zastupitelstvo města schválilo na konci dubna, a to na základě návrhu zastupitele, dnes již radního, Jakuba Houšky, který upozornil na podfinancování sportu, a tedy špatnou finanční situaci klubů.


O možnosti čerpání mimořádné dotace na činnost byly sportovní subjekty informovány. Ty následně požádaly o podporu na celkem 57 projektů. Jednotlivé žádosti poté posoudila Sportovní komise rady města.
„Děčínský sport má nejen profesionální, ale také kulturní a motivační roli pro nové generace. Jsem rád, že jsme jako město schopni podpořit své kluby ve chvíli, kdy jim dodnes například nedošla žádná podpora od Národní sportovní agentury. Rozdělení finančních prostředků je transparentní a dle férového bodového hodnocení, které počítá například i s velikostí členské základny. Trval jsem na tom, aby byly žádosti o mimořádné dotace posuzovány podle klasického grantového programu schváleného zastupitelstvem, kde je jasně stanoveno, kolik procent financí může jít na mládež a kolik na profesionální sport. Mládežnické sporty potřebují vzory, proto samozřejmě je důležitá i podpora profesionálních mediálních sportů, které navíc mají za sebou reprezentačně velmi úspěšnou sezónu,“ vysvětlil rozdělení peněz náměstek primátora pro školství, kulturu a sport Martin Pošta (Volba pro Děčín).
Mezi sportovní subjekty bylo z pěti milionů korun rozděleno 4 564 297 korun. Zbývající částka je určena na vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců města, administraci portálu Děčín sportuje, vydání Katalogu sportovních aktivit pro děti a případně na mimořádnou sportovní reprezentaci města. Při řádném dotačním řízení na jaře letošního roku bylo mezi sportovní oddíly rozděleno již 13 milionů korun.
„Je dobře, že díky mimořádným zasedáním sportovní komise a rady města se podařilo rozhodnout o rozdělení prostředků ještě před začátkem prázdnin. Aktivní podporou našich klubů a spolků budujeme i silnou sportovní identitu Děčína a všech Děčíňáků,“ doplnil Martin Pošta.

 

Počet zobrazení: 853 Naposledy změněno: 18.08.2023 - 11:20
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
    
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top