mobilni rozhlas
09.04.2024 - 17:28

Ochrana veřejnosti, prevence kriminality a pocit bezpečí

Autor:

Ochrana veřejnosti, prevence kriminality a pocit bezpečí byly hlavními tématy včerejšího jednání ve Výchovném ústavu v Boleticích, které spolupořádalo statutární město Děčín. Zúčastnili se jej mimo jiné i zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za zřizovatele výchovného ústavu, krajského ředitelství Policie ČR, Nejvyššího státního zastupitelství, Krajského soudu v Ústí nad Labem či Agentury pro sociální začleňování. Shodli se na potřebě urgentních legislativních změn a větší podpoře sociálních služeb zaměřených na děti a rodinu nejen v Děčíně, ale i v celém Ústeckém kraji.

Plénum účastníků se zabývalo především kriminalitou mladistvých v kontextu současné doby. „Je neoddiskutovatelným faktem, že dnešní problémy souvisí nejen s krizemi, kterými v posledních letech procházíme, ale i s negativním trendem sociálních sítí. Čelíme také bezprecedentnímu nárůstu psychických obtíží u dětí a mládeže a současnému kritickému nedostatku psychologů a psychiatrů,“ uvedla náměstkyně primátora pro sociální problematiku Anna Lehká. „Ústecký kraj se svými strukturálními problémy a město Děčín pak samozřejmě čelí zvýšené zátěži,“ dodala.

Náměstek primátora pro prevenci kriminality Václav Němeček po jednání uvedl, že bezpečnostní témata nelze řešit bez zahrnutí řešení sociálního vyloučení a chudoby a naopak. „Rovněž jsem přesvědčen, že je třeba začít rozlišovat, kde končí podpora a kde začíná represe. Z osobní zkušenosti vím, že v některých případech je třeba v zájmu ochrany veřejnosti postupovat přísněji.“

Na tom, že je třeba hledat hranici, kde může pomoci podpora a kde by již měl nastoupit trest, se shodli vesměs všichni účastníci jednání, zvláště ji pak akcentovali nejen zástupci Výchovného ústavu v Boleticích, ale i ředitel Dětského diagnostického ústavu v Liberci Vladimír Brebta, pod který VÚ v Boleticích spadá. V tomto ohledu panuje shoda i na potřebě urychlené změny legislativy – zejména pak zákona 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. 

„Na potřebu novelizovat tento zákon upozorňujeme již téměř patnáct let, bohužel bez úspěchu,“ říká ředitel Výchovného ústavu v Boleticích Rudolf Jakubec. „Řešíme stále složitější případy, děti a jejich problémy a kriminalita se mění a zákon již neodpovídá potřebám společnosti,“ upozornil. 

Na jednání byli bez odezvy zváni i zástupci z Ministerstva spravedlnosti. Kancelář Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a kancelář Ombudsmana se z jednání omluvila, je však s VÚ v Boleticích v pravidelném kontaktu. „Věřím, že dnešní setkání není posledním k této problematice,“ uvedla závěrem Anna Lehká. „Plánujeme další kroky, s nimiž veřejnost brzy seznámíme. V řešení bezpečnosti a sociálních problémů města je třeba intenzivně pokračovat.“

Počet zobrazení: 489 Naposledy změněno: 15.04.2024 - 10:28
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top