26.08.2013 - 15:53

Veřejný ochránce práv neinformuje veřejnost objektivně

Autor:

Veřejný ochránce práv uveřejnil dne 21. srpna 2013 na svých webových stránkách informaci nazvanou „Ústecký kraj odepírá informace o platech úředních osob“ spolu se „Závěrečným stanoviskem k postupu Magistrátu města Děčín a Krajského úřadu Ústeckého kraje ve věci neposkytnutí informací o výši platu a odměn vedoucích zaměstnanců úřadu“ ze dne 22. února 2013, které byly následně převzaty internetovým Deníkem veřejné správy. Jelikož se zveřejněné Závěrečné stanovisko také výrazně dotýká Magistrátu města Děčín, považujeme za nutné k tomu podat následující vyjádření:


Závěrečné stanovisko zástupkyně Veřejného ochránce práv k postupu našeho úřadu a Krajského úřadu Ústeckého kraje ve věci neposkytnutí informací o výši platu a odměn vedoucích zaměstnanců úřadu obdržel Magistrát města Děčín dne 25. února 2013. V souladu se žádostí zástupkyně ombudsmana zaslal magistrát ve stanovené lhůtě k Závěrečnému stanovisku své vyjádření, ve kterém upozornil zástupkyni ombudsmana mimo jiné na důležitou skutečnost, že svým šetřením zasahuje do samostatné působnosti města a její konání je tak v rozporu se zákonem o Veřejném ochránci práv.

Dopisem ze dne 17. července 2013 Veřejný ochránce práv výhradu magistrátu plně akceptoval a celou záležitost uzavřel. Je proto s podivem, že ombudsman zveřejnil pro veřejnost na svých webových stránkách jako sankční opatření vůči Krajskému úřadu Ústeckého kraje půl roku staré Závěrečné stanovisko ze šetření bez doplňující informace, že toto jeho šetření bylo ve vztahu k jednání statutárního města Děčín v samostatné působnosti v rozporu se zákonem.

Vzhledem ke skutečnosti, že v uveřejněném Závěrečném stanovisku se zástupkyně Veřejného ochránce práv několikráte odvolává na Metodické doporučení Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů k poskytování informací o platech pracovníků povinných subjektů podle zákona o svobodném přístupu k informacím, bylo by ze strany Veřejného ochránce práv korektní, kdyby ve své tiskové zprávě dne 21. srpna 2013 také ale zároveň upozornil, že v úvodu uvedeného metodického doporučení se tučným písmem uvádí: „Obsah metodického doporučení však není právně závazný, neboť závazný výklad právních předpisů mohou v konkrétních věcech podávat pouze soudy. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací je zcela v působnosti a především odpovědnosti každého povinného subjektu“.

K celé kauze ještě doplňujeme, že v našem postupu neposkytnutí informace o platech zaměstnanců zařazených do magistrátu a zaměstnanců městské policie neshledáváme pochybení, neboť z provedeného testu proporcionality vyplynulo, že právo na ochranu soukromí osob, o nichž je požadována určitá informace, mělo v daném případě přednost před právem na přístup k informacím.

Počet zobrazení: 279
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top