12.05.2014 - 11:51

O dotaci na výměnu kotlů můžete žádat na kraji

Autor:

Rada Ústeckého kraje schválila Společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 12. května 2014 v 8 hodin. Posledním dnem, kdy bude možné žádost podat, je 31. červenec 2014, pokud nebude do té doby vyčerpaná alokace 30 milionů korun.

„Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých zdrojů, tedy konkrétně z lokálních topenišť na tuhá paliva. O předchozí výzvu byl velký zájem, připravené finanční prostředky byly vyčerpány za měsíc. Letos jsme navýšili částku o deset milionů, proto jistě uspokojíme ještě více zájemců,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček s tím, že veškeré formuláře, podmínky a zásady budou zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje v pátek 9.5.


Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce pouze osobně v úředních hodinách na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje. Výzva má pořadové číslo 5, i když se v Ústeckém kraji bude jednat o druhou výzvu (pořadové číslo se odvíjí od pořadí výzev v celé ČR).
Spolu s novou výzvou budou zveřejněny také aktualizované ostatní dokumenty (žádost, Zásady pro poskytování podpory z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje a Přílohy XIII Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů účinné od 9. 5. 2014). Žadatelé tedy nemohou použít staré formuláře žádostí ani informace obsažené ve starých Zásadách či Přílohách XIII.

 

Příjem žádostí bude zahájen v pondělí 12. 05. 2014 od 8:00.


Žádost o dotaci včetně příloh lze podat v jednom podepsaném originále v českém jazyce na podacím místě pro příjem žádostí, kterým je podatelna Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.


Otevírací doba podatelny:
Po: 7:30 – 17:00
Út: 7:30 – 16:00
St: 7:30 – 17:00
Čt: 7:30 – 16:00
Pá: 7:30 – 14:00


Poslední žádost bude přijata 30 min před koncem úředních hodin podatelny.


Žádosti o dotaci se podávají osobně v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášení výzvy.
Ukončení přijímání žádostí: 31. července 2014 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve). Pro tuto výzvu je alokováno celkem 30 mil. Kč, a to 15 mil. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje, z nichž 10 mil. Kč na základě Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku poskytne kraji Nadace ČEZ, a 15 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.


Níže jsou uvedeny všechny potřebné aktualizované dokumenty, formulář žádosti a návody pro žadatele, které se vztahují k 5. výzvě Společného programu na podporu výměny kotlů. Žádosti na neaktuálních formulářích nebudou přijaty.

Kontakt:
Ústecký kraj:

http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99630/archiv=0&p1=204744 


Ing. Dagmar Cettlová, tel.: 475 657 162, e-mail: ,
Ing. Jana Šeflová, tel.: 475 657 576, e-mail: .

Státní fond životního prostředí České republiky:
Mgr. Gabriela Sedláková, tel.: 267 994 127, e-mail: .Počet zobrazení: 259 Naposledy změněno: 27.05.2014 - 11:40
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top