29.03.2013 - 14:27

Nabídka odprodeje, pronájmu, směny, daru a výpůjčky nemovitostí

Autor:
Identifikační kód
Kód životní situace
Pojmenování životní situace
Nabídka odprodeje, pronájmu, směny, daru a výpůjčky nemovitostí
Základní informace k životní situaci
Jedná se o agendu týkající se nabídky nemovitostí ve vlastnictví fyzických a právnických osob.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)
Nabízející musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a právním úkonům.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Písemná nabídka adresovaná odboru místního hospodářství a majetku města je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města (tj. rada a zastupitelstvo města), nabízející je o závěrech jednání písemně informován.
Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podání písemné nabídky se specifikací jejího předmětu na podatelnu Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.
Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.
Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Kde: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
S kým: Odbor místního hospodářství a majetku města, oddělení nakládání s majetkem města:
– pozemek: tel. 412 593 151 (231, 287, 225)


Kdy: hodiny pro veřejnost (pondělí a středa 8:00 – 17:00).
Jaké informace a doklady musíte mít sebou
- vyplněná nabídka,
- výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy se zákresem nabízené nemovitosti,
- výpis z obchodního rejstříku, rejstříku ekonomických subjektů apod.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Volná forma písemné nabídky vč. telefonického spojení, elektronické adresy apod.
Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Zpracování nabídky je bezplatné, před podáním nabídky hradí nabízející katastrálnímu úřadu správní poplatek za výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy.
Jaké jsou lhůty
V závislosti na jednání orgánů města a zajištění příslušných dokladů.
Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Další odbory Magistrátu města Děčín, popř. jiné další subjekty.
Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
V případě potřeby doložení dalších dokumentů bude nabízející vyzván písemně nebo telefonicky.
Můžete využít tuto elektronickou službu
Vzhledem k nutnosti doložení výpisy z KN a snímku z katastrální mapy, nelze nabídky podávat elektronickou formou.
Podle kterého právního předpisu se postupuje?
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.
Jaké jsou související předpisy
Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví města Děčín.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky se neuplatňují konečné rozhodnutí spadá plně do kompetence orgánů města.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Uplatnění smluvních pokut sjednaných ve smlouvách.
Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.
Dále se můžete obrátit na odbor místního hospodářství a majetku města.
Za správnost návodu odpovídá útvar
Magistrát města Děčín, odbor místního hospodářství a majetku města.
Za správnost návodu odpovídá
Ing. Tomáš Martinček - vedoucí odboru místního hospodářství a majetku města.
Kdy byl návod naposledy akutalizován nebo byla ověřena jeho správnost
22.6.2011
Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti není stanoven.
Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
Další upřesnění a poznámky nejsou.
 
 
Počet zobrazení: 179
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top