Nastavení přístupnosti

loading...

Podnikání v zemědělství - životní situace
01 - kde a s kým můžete tuto situaci řešit

Magistrát města Děčín, budova B2 (ve dvoře), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend, matriky a obecní živnostenský úřad

Vedoucí odboru:

Ing. Vladimíra Holečková
 412 591 121   vladimira.holeckova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 08:00 hodin do 13:00 hodin

Pracovníci agendy:

Monika Zučková
 412 591 122   monika.zuckova@mmdecin.cz

Elektronické objednání na úřad:

02 - základní informace k životní situaci
Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat v evidenci zemědělského podnikatele.
03 - kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
V této věci je oprávněna jednat fyzická nebo právnická osoba.
04 - správní obvod obce s rozšířenou působnosti Děčín
Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Hřensko, Huntířov, Janov, Janská, Jetřichovice, Jílové, Kámen, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Růžová, Srbská Kamenice, Starý Šachov, Těchlovice, Valkeřice, Velká Bukovina, Verneřice, Veselé.
05 - jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele:

 • dosažení věku 18 let
 • plná svéprávnost
 • trvalý pobyt na území ČR (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie)
 • znalost jazyka českého (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie)
06 - jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.
07 - jaké doklady je nutné mít s sebou
 • občanský průkaz
08 - jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele“ lze získat u Magistrátu města Děčín, odboru správních činností a obecní živnostenský úřad.

Elektronické formuláře ke stažení:

09 - jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000,--. Poplatek se hradí v hotovosti nebo kreditní kartou v pokladně magistrátu.
10 - jaké jsou lhůty pro vyřízení
Do 30 dnů.
11 - kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
12 - jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny.
13 - podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
14 - jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jestliže Vás Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, odmítne zapsat do evidence zemědělských podnikatelů, můžete se do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje - Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad.
15 - jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Fyzické nebo právnické osobě, která provozuje zemědělskou výrobu aniž by byla zapsána v evidenci zemědělského podnikatele, může být v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, uložena pokuta až do výše 50 tis. Kč.

Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Počasí v Děčíně

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2022
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top