mobilni rozhlas

Alena Smutná

Dne 12.06.2024 byly vyhlášeny a uveřejněny celkové výsledky voleb do EP sdělením ve sbírce zákonů. Od 13.06.2024 plyne 15denní lhůta pro ukončení činnosti okrskových volebních komisí.  

Informujeme voliče, že v době voleb ve dnech 07.-08.06.2024 je na Magistrátu města Děčín zajištěna stálá služba k podávání případných informací.

Volební štáb - 412 593 200 – 203

Evidence obyvatel – 412 591 142

Poskytujeme telefonní spojení do volebních místností v ORP Děčín ve dnech voleb 07.-08.06.2024.

Hlasovací lístky jsou v současné době roznášeny Českou poštou všem voličům v Děčíně a musí být doručeny nejpozději do 04.06.2024.

Primátor města vyrozuměl zapisovatele, předsedy a místopředsedy okrskových volebních komisí v Děčíně o termínu školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování a důsledcích nesplnění povinnosti se jich účastnit.

Primátor města vydal "Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu". Současně primátor upozorňuje voliče na povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost a státní občanství a uvádí další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

Primátor města Ing. Jiří Anděl, CSc. svolává 1. zasedání okrskových volebních komisí v Děčíně.

Volič při volbách do Evropského parlamentu může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů o přenosnou volební schránku, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

V příloze naleznete informaci o změně trvalého pobytu voliče do jiné obce při volbách do Evropského parlamentu (netýká se změny trvalého pobytu v rámci téže obce nebo města) v době od 29.04.2024 do 07.06.2024

V případě jakýchkoliv dotazů je možné se obrátit na evidenci obyvatel na tel. čísle 412 591 142 a 412 591 143, nebo e-mailem: urad@mmdecin.cz

Informujeme voliče, že došlo ke změně sídla některých volebních okrsků v Děčíně. Každý volič v Děčíně si může ověřit, po zadání svého trvalého bydliště v aplikaci KAM JÍT VOLIT?, kde se nachází jeho volební místnost. 

Strana 1 z 24

Základní údaje

  • Statutární město Děčín
    Magistrát města Děčín
    Ing. Jiří Anděl, CSc.
    primátor města
    Ing. Martin Kříž
    tajemník úřadu
    Budova A1:
    Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
    50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
    Budova B1:
    28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
    50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
      
    IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
    +420 412 593 111
    Úřední hodiny magistrátu
    posta@mmdecin.cz
    Datová schránkadatová schránka
     statutárního města Děčín: x9hbpfn
    Datová schránkadatová schránka
     Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
      

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Digitální služby státu

portal obcana PORTÁL OBČANA
Nejrychlejší cesta ke službám státu. Snadná správa dokladů, výpisů z rejstříků, ale i datové schránky.
   
edoklady eDOKLADY
Nová éra prokazování totožnosti je tu! Všechna pracoviště magistrátu přijímají eDoklady.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top