28.02.2013 - 13:13

Přijetí dítěte do základní školy

Autor:

Přijetí dítěte do základní školy

 

Identifikační kód
Kód životní situace
Pojmenování životní situace

 

Přijetí dítěte do základní školy

 

Základní informace k životní situaci

 

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků.
Dítě, které do 31. 8. dosáhne šestého roku věku bude zapsáno k plnění povinné školní docházky. Dítě, kterému bude 6 let od 1. 9. do 31. 12., může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat přiznání apod.)

 

Jednat v této věci mají oprávnění zákonní zástupci dítěte.

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku na základní škole, která je ve školském obvodu (spádová škola), v němž má žák místo trvalého pobytu. Dítě může být přijato i na jinou než spádovou školu.

 

S kým jednat

 

O přijímání dětí do základní školy rozhoduje ředitel příspěvkové organizace.

 

Jaké informace a doklady musíte mít sebou

 

- Rodný list dítěte.
- OP zákonného zástupce.

 

Zápis do základní školy

 

- Termín vyhlašují ředitelé a ředitelky základních škol v Děčíně. Koná se každoročně v měsíci lednu – únoru – jeho přesný termín je zveřejněn v měsíci lednu prostřednictvím tisku - DD, Princip, letáčků umístěných na výlepových plochách města a v jednotlivých základních školách, na Internetu Magistrátu města.

 

Správní poplatky

 

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

Lhůty a termíny

 

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní.

 

Elektronické řešení situace

 

Situace vyžaduje osobní jednání, proto ji nelze řešit elektronickou poštou.

 

Právní předpisy vztahující se k této situaci

 

- Přijímání dětí do základní školy stanovuje § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
- Rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

 

Jiné informační zdroje

 

V případě dotazů se lze obrátit na Odbor školství a kultury Magistrát města Děčín.

 

Přestup dítěte do jiné základní školy

 

Vyřizuje zákonný zástupce prostřednictvím ředitele/ředitelky základní školy nejlépe ústním jednáním.

 

Za správnost návodu odpovídá

 

odbor školství a kultury, Magistrát města Děčín

 

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti není stanoven.

 

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

Další upřesnění a poznámky nejsou.

 

 
 
Počet zobrazení: 181 Naposledy změněno: 28.02.2013 - 13:19
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top