Nastavení přístupnosti

17.04.2023 - 16:09

Výběrové řízení na pozici ekonom/ka, ZŠ Želenice

Autor:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace se sídlem Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI vypisuje výběrové řízení na pozici ekonoma/ky školy.

Druh práce: ekonom školy, účetní, hospodářka, správce majetku, správce rozpočtu, vedení
projektů.

Místo výkonu práce: Školní 1544/5, Děčín VI

Platová třída: 10. třída

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce

Termín nástupu: 1. 7. 2022

Předpokládaný termín výběrového řízení: 10.5. 2023 od 10,30 hodin
___________________________________________________________________________

Požadavky zaměstnavatele:
▪ VŠ, popř. SŠ vzdělání s ekonomickým zaměřením,
▪ znalost účetnictví příspěvkové organizace (znalost zákona o účetnictví),
▪ dobré komunikační schopnosti a příjemné vystupování,
▪ u cizích státních příslušníků výborná znalost českého jazyka;
▪ schopnost rychlé orientace v nové problematice, schopnost učit se novým věcem,
▪ uživatelská znalost práce na PC,
▪ časová flexibilita,
▪ vysoké pracovní nasazení, organizační a rozhodovací schopnosti,
▪ samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování,
▪ odolnost vůči stresu.

Uvítáme:
▪ praxe v oboru,
▪ znalost problematiky školského zařízení,
▪ práce v programu VEMA.

Nabízíme:
▪ náročnou, ale zajímavou práci v profesionálním kolektivu
▪ zaměstnanecké benefity (obědy, služební telefon, čerpání z fondu FKSP dle směrnic školy),
▪ vlastní kancelář,
▪ možnost vzdělávat se v oboru,
▪ možnost flexibilní pracovní doby.

Náplň práce:
▪ zajištění komplexního zpracování účetní agendy organizace zpracování dokladů,
▪ posoudit jako správce rozpočtu a účetní, připravovanou operaci z hledisek stanovených Směrnicí k provádění vnitřní kontroly, provést průběžnou a následnou kontrolu,
▪ připravovat podklady pro sestavování rozpočtu organizace,
▪ zajištění bankovního styku,
▪ sledovat a pravidelně vyhodnocovat čerpání přidělených finančních prostředků,
▪ ředitelce školy periodicky (1x za měsíc) předkládat přehled o stavu hospodaření školy,
▪ spravovat účetní a pedagogický archiv, vést archivní knihu,
▪ zodpovídat za archivaci a skartaci dokladů,
▪ vést evidenci majetku školy,
▪ ve spolupráci se zástupem ředitele vést a koordinovat inventarizační práce,
▪ zpracovávat podklady pro hospodářské smlouvy,
▪ řídit, organizovat a kontrolovat práci mzdové účetní, hospodářky školní jídelny, pokladní školy,
▪ kontrolovat mzdové podklady včetně zaúčtování.

Bližší informace k obsahu práce Vám podá Mgr. Bc. Jaroslava Cvejnová, ředitelka školy nebo Mgr. Ivana Křivohlavá, zástupce ředitelky, telefonní kontakt: 775 865 666.

Uzávěrka přihlášek je 2. 5. 2023 ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena do Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvkové organizace, Školní 1544/5 405 02 Děčín VI – hlavní budova školy, obálku označit „VŘ - ekonom školy Základní škola a Mateřské škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace – NEOTVÍRAT“.

Náležitostí přihlášky jsou:
▪ jméno, příjmení, titul zájemce,
▪ datum a místo narození zájemce,
▪ státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
▪ uvedení telefonického a případně elektronického kontaktu,
▪ datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:
▪ motivační dopis,
▪ strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
▪ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
▪ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Základní škola a Mateřské škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
Školní 1544/5, 40502 Děčín VI

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta do výběru uchazečů.
Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Počet zobrazení: 160 Naposledy změněno: 17.04.2023 - 16:18
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

Počasí v Děčíně

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2022
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top