Nastavení přístupnosti

mobilni rozhlas

INFORMACE K SOUTĚŽI V PRVNÍ POMOCI KONANÉ DNE 27.3.2023

Poslání soutěže v 1. pomoci:

Osvojovat a rozvíjet znalosti a dovednosti lidí s mentálním postižením v základech poskytování první pomoci s přihlédnutím ke schopnostem a možnostem jednotlivých účastníků soutěže.

Vyhlašovatel soutěže v 1. pomoci:

Centrum Cesta do světa, pobočný spolek Slunečnice, z. s.

se sídlem Hudečkova 664/1, 405 01 Děčín 1,

ve spolupráci s Basketbalovým klubem Děčín a Střední zdravotnickou školou v Děčíně.

 Podmínky soutěže v 1. pomoci:

 • zúčastnit se mohou soutěžící s mentálním postižením v tříčlenném týmu nebo jako jednotlivci (soutěžící v týmu se již neúčastní soutěže jednotlivců)
 • tým nastupuje k plnění jednotlivých disciplín se svým vlastním doprovodem, u jednotlivců není doprovod podmínkou (za předpokladu, že je soutěžící schopen samostatného pohybu na jednotlivá stanoviště soutěže)
 • do 15.3.2023 zaslat vrácenku účasti
 • zápisné 50,- Kč/osoba (doprovod bezplatně) u prezence na příjmový doklad. Prosíme, aby z důvodu urychlení měli všichni připravenou přesnou částku k platbě
 • u prezence si soutěžící vyzvednou bodovací tabulku a vyplní; po splnění všech disciplín tabulku odevzdají soutěžící porotě; nejvyšší počet bodů určí vítěze mezi týmy a mezi jednotlivci
 • stravu a pitný režim si účastníci zajišťují sami
 • kdo nechce chodit v igelitových návlecích, vezme si svoje přezůvky

 

Harmonogram dne:

 9:00  - 09:50 zápis soutěžících družstev a jednotlivců – sportovní hala Maroldova ul., Děčín

10:00  -  zahájení soutěže

10:10  - 12:45  plnění soutěžních disciplín a odevzdání bodovacích tabulek porotě

12:45  - 13:30  přestávka (svačina, oběd možný v místní restauraci)

13:30  - 14:00 vyhlášení vítězů a předání cen

Doubravka – komunitní domov Suché

Domov je zřizován Sociálními a zdravotními službami Teplice, z.s.. 

Posláním Domova je poskytování pobytových sociálních služeb osobám s poruchou autistického spektra (popř. dalším kombinovaným postižením), u kterých je od dětství narušen vývoj sociálních a komunikačních schopností, které mají sníženou schopnost zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní podporu a pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zaměřuje na individuální potřeby uživatelů služeb s respektováním specifik každého jednotlivce při naplnění jejich důstojného života Podporuje jejich seberealizaci a samostatnost a směřuje tím ke zkvalitnění života uživatelů služeb.

Domov zajišťuje ubytování, stravování, nepřetržitou komplexní sociální pomoc a péči garantovanou vlastními kvalifikovanými zaměstnanci. Zdravotní péče je zajištěna externím subjektem.

Kapacita Domova je 12 lůžek pro věkovou strukturu osob od 11 do 64 let. Jedná se o zcela nově vybudované zařízení s jednolůžkovými pokoji.

Odkazy:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=19f8fdc07a735a34fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1675759897003_1

https://www.szst.cz/inpage/komunitni-domovy-doubravka/

https://www.doubravka.cz/stahnout/

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte prosím Mgr. Gabrielu Stankovou, mail: gabriela.stankova@szst.cz, tel: 731 487 449

Nově se obě služby nacházejí v nových prostorách, které jsou lépe uzpůsobeny pro osoby se zdravotním postižením a jsou poblíž děčínské nemocnice. Konkrétně v Lužické 844/18 (pod nemocnicí). V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici, Bc. Martinu Pleskačovou telefonicky 730 513 741 nebo osobně na výše zmíněné adrese.


Již přes rok SDZP družstvo, mimo vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a jejich osobního a profesního růstu, nabízí také službu sociální rehabilitace a odborného sociálního poradenství, obě služby jsou bezplatné. Sociální rehabilitace je určena pro osoby se zdravotním postižením ve věku 18 – 64 let a jejím cílem je podpora při uplatnění na trhu práce, posílení pracovních návyků, podpora při získávání či rozšíření potřebných znalostí a dovedností.

Odborné sociální poradenství je také určeno pro osoby se zdravotním postižením ve věku
18 – 64 let a pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Poskytuje například poradenství při řešení dluhů klienta a hospodaření s finančními prostředky, informace o právech a nárocích na dávky poskytované státem, o důchodech, výběru druhu sociálních služeb kompenzačních pomůcek, pomoc při řešení odvolání a zamítnutí žádostí.

Provoz sociální rehabilitace je ve dnech pondělí, středa, pátek od 8:00 do 12:00 ambulantně a od 13:00 do 15:30 terénní formou. Provoz odborného sociální poradenství pak každý čtvrtek od 8:00 do 12:00 ambulantně a od 13:00 do 15:30 terénní formou.

Dobrovolnické centrum Slunečnice, z.s. odstartovalo spolu s dalšími šesti organizacemi dvouletý projekt zaměřený na podporu a zkvalitnění dobrovolnictví v sociálních službách.

Za dva měsíce nouzového stavu proběhlo 390 konkrétních dobrovolných pomocí a bylo odpracováno 1180 hodin. Svou pomoc nabízelo tolik lidí, že je ani nešlo všechny využít.

 

27.11.2019 - 13:00

MINIBURZU PRÁCE pro OZP

POZVÁNKA  Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Děčín Vás srdečně zve na MINIBURZU PRÁCE pro OZP, která se koná dne 11. 12. 2019 od 8:00 do 12:00 hodin v zasedací místnosti „A“ na ÚP ČR – KoP Děčín, U Plovárny 1190/14, Děčín I.

Strana 1 z 2

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top