Nastavení přístupnosti

mobilni rozhlas

Město pro Vás připravilo taneční kurzy v DDM pod vedením skvělých instruktorů z Bella Danza Děčín.

Kdy: 22.2. od 14.00

Kde: DDM Divišova ul.

Přihlásit se můžete zde: Kurzy tance

Bližší informace naleznete v letáku.

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace se sídlem Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI vypisuje výběrové řízení na pozici ekonoma/ky školy.

Druh práce: ekonom školy, účetní, hospodářka, správce majetku, správce rozpočtu, vedení
projektů.

Místo výkonu práce: Školní 1544/5, Děčín VI

Platová třída: 10. třída

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební lhůtou 3 měsíce

Termín nástupu: 1. 7. 2022

Předpokládaný termín výběrového řízení: 10.5. 2023 od 10,30 hodin
___________________________________________________________________________

Požadavky zaměstnavatele:
▪ VŠ, popř. SŠ vzdělání s ekonomickým zaměřením,
▪ znalost účetnictví příspěvkové organizace (znalost zákona o účetnictví),
▪ dobré komunikační schopnosti a příjemné vystupování,
▪ u cizích státních příslušníků výborná znalost českého jazyka;
▪ schopnost rychlé orientace v nové problematice, schopnost učit se novým věcem,
▪ uživatelská znalost práce na PC,
▪ časová flexibilita,
▪ vysoké pracovní nasazení, organizační a rozhodovací schopnosti,
▪ samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování,
▪ odolnost vůči stresu.

Uvítáme:
▪ praxe v oboru,
▪ znalost problematiky školského zařízení,
▪ práce v programu VEMA.

Nabízíme:
▪ náročnou, ale zajímavou práci v profesionálním kolektivu
▪ zaměstnanecké benefity (obědy, služební telefon, čerpání z fondu FKSP dle směrnic školy),
▪ vlastní kancelář,
▪ možnost vzdělávat se v oboru,
▪ možnost flexibilní pracovní doby.

Náplň práce:
▪ zajištění komplexního zpracování účetní agendy organizace zpracování dokladů,
▪ posoudit jako správce rozpočtu a účetní, připravovanou operaci z hledisek stanovených Směrnicí k provádění vnitřní kontroly, provést průběžnou a následnou kontrolu,
▪ připravovat podklady pro sestavování rozpočtu organizace,
▪ zajištění bankovního styku,
▪ sledovat a pravidelně vyhodnocovat čerpání přidělených finančních prostředků,
▪ ředitelce školy periodicky (1x za měsíc) předkládat přehled o stavu hospodaření školy,
▪ spravovat účetní a pedagogický archiv, vést archivní knihu,
▪ zodpovídat za archivaci a skartaci dokladů,
▪ vést evidenci majetku školy,
▪ ve spolupráci se zástupem ředitele vést a koordinovat inventarizační práce,
▪ zpracovávat podklady pro hospodářské smlouvy,
▪ řídit, organizovat a kontrolovat práci mzdové účetní, hospodářky školní jídelny, pokladní školy,
▪ kontrolovat mzdové podklady včetně zaúčtování.

Bližší informace k obsahu práce Vám podá Mgr. Bc. Jaroslava Cvejnová, ředitelka školy nebo Mgr. Ivana Křivohlavá, zástupce ředitelky, telefonní kontakt: 775 865 666.

Uzávěrka přihlášek je 2. 5. 2023 ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena do Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvkové organizace, Školní 1544/5 405 02 Děčín VI – hlavní budova školy, obálku označit „VŘ - ekonom školy Základní škola a Mateřské škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace – NEOTVÍRAT“.

Náležitostí přihlášky jsou:
▪ jméno, příjmení, titul zájemce,
▪ datum a místo narození zájemce,
▪ státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
▪ uvedení telefonického a případně elektronického kontaktu,
▪ datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:
▪ motivační dopis,
▪ strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
▪ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
▪ ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Základní škola a Mateřské škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
Školní 1544/5, 40502 Děčín VI

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta do výběru uchazečů.
Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Zajímají vás sociální služby a programy v Děčíně? Nyní máte možnost zúčastnit se rozhodování o síti sociálních služeb a návazných aktivit v Děčíně a blízkém okolí v příštích letech. Sdělte nám váš názor v procesu konzultací. Návrh 4. KPSS byl ve spolupráci s městem zpracován odborníky z oblasti sociálních služeb a návazných aktivit, zadavateli sociálních služeb a uživateli služeb. V komunitním plánu naleznete návrh na rozvoj a udržení sítě sociálních služeb a návazných aktivit u 4 cílových skupin a společné cíle:

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny, děti a mládež 
 • osoby v krizi
 • senioři
 • společné cíle

Proces konzultací Komunitního plánu probíhá 14. - 28. února 2020. Návrh cílů a opatření najdete v příloze spolu s připomínkovacími formuláři. Návrh v tištěné podobě pak na těchto místech:

1. Recepce Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV.
2. Recepce Magistrátu města Děčín, ul. 28. Října 1155/2, Děčín I.
3. Městská knihovna Děčín – hlavní půjčovna, Karla Čapka 1441/3, Děčín I.
4. Městská knihovna Děčín, pobočka Podmokly, Tržní 1932/26, Děčín IV.

Pokud budete potřebovat více informací, kontaktujte: Magistrát města Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Mgr. Eva Štolbová, e-mail: eva.stolbova@mmdecin.cz.

Město Děčín vyhlašuje dotační programy pro oblast kultury, sportu a sociální oblast. Termín podání žádostí je pro všechny tři programy stejný, a to od 13.1. do 31.1. 2020. Více informací najdete v článku.

Internet nám poskytuje spoustu možností, jak si zpříjemnit, zlepšit nebo zjednodušit život. Ale skýtá i mnohá úskalí a proto se v něm musíme naučit chodit. Přijďte s námi prozkoumat, jak se můžeme v on-line světě vyhnout těm, kteří chtějí využít naše údaje nebo peníze nebo nám podsouvají falešné informace či fotografie. Jaká je jejich motivace a jak falešné informace rozpoznat. 

 

Workshop pořádá AGORA CE, o.p.s  rámci projektu “Akcelerátor v boji proti dezinformacím, který ve spolupráci s TechSoup Europe realizuje Sdružení VIA”.

Termín: 8.4 2024, 10 – 12 hod.

Lektorka: Magda Podsedníková

 

21.03.2024 - 08:08

Jarní výstava

Nepropásněte výstavu jarních výrobků klientů Denního stacionáře Domino

Kdy: 22. březen 2024 odd 9.00 - 17.00

Kde: Žerotínova 1, Děčín 3

 

Strana 1 z 13

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top