mobilni rozhlas
11.04.2024 - 12:38

Delegace členů do okrskových volebních komisí v Děčíně

Autor:

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu zaregistrována, může dle § 18 odst. 3 a 4 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, delegovat prostřednictvím svého zmocněnce (nebo jím pověřené osoby) do okrskových volebních komisí v Děčíně jednoho člena a jednoho náhradníka.

Delegování členů a náhradníků (seznam) se doručí k rukám primátora nejpozději do 30dnů přede dnem voleb, tj. do středy dne 08.05.2024 do 16:00 hodin.

Způsob doručení:

 • osobně
 • v listinné podobě
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schrány

Seznam musí obsahovat:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • adresu místa trvalého pobytu člena/náhradníka, případně přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu EU
 • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží
 • podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jím pověřené osoby

Seznam může dále obsahovat:

 • telefonní číslo
 • adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, případně náhradníka
 • údaj, do které okrskové volební komise mají být členové a náhradníci zařazeni

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky nebo občan jiného členského státu EU:

 • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let
 • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva
 • není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu
 • zmocněnec volební strany

Překážky výkonu volebního práva:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

V případě jakýchkoliv dotazů je možné se obrátit na oddělení organizační, tel. 412 593 201, 775 866 201

Počet zobrazení: 139 Naposledy změněno: 11.04.2024 - 12:56
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2023
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top