Nastavení přístupnosti

31.05.2017 - 08:44

Informace o výjimkách z obecného postupu - Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města

Autor:

Rada města na svém zasedání dne 23.05.2017 usnesením č. RM 17 10 37 18 vzala na vědomí postup příspěvkové organizace Děčínská sportovní při odstranění havarijního stavu obkladů, dlažby a bazénů ve venkovním areálu Aquaparku Děčín dle výjimky z obecného postupu ze směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města dle článku 5, odst. 1., písmene e) v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního zřetele na výběr dodavatele, dle důvodové zprávy.

 

Rada města na svém jednání dne 23.05.2017 projednala havarijně stavebně technický stav vrtu DC-1 na pozemku p.č. 2463/20, k.ú. Děčín a usnesením č. RM 17 10 37 28 vzala na vědomí

- hrozící nebezpečí neřízeného úniku tlakové vody na vrtu DC-1, při kterém by došlo k negativnímu ovlivnění kvarterního kolektoru, k poškození okolních staveb, komunikací a inženýrských sítí,

- nutnost provedení bezodkladných prací, které spočívají v zamezení havarijního stavebně technického stavu vodního díla vrtu DC-1 a

schválila

1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 - 6 k pořízení služeb, materiálu a majetku města, dle čl. 5, odst. 1, v platném znění pro akci - Odstranění havarijně stavebně technického stavu vrtu DC-1,

2. realizaci technických opatření na odstranění havarijně stavebně technického stavu vrtu DC-1, a to zprůchodnění vrtu pod bázi prachovců do hloubky 160 m a následné pokračování na základě rozhodnutí odborné komise, firmou EEPR, s.r.o., Polevsko č.p. 106, 471 16 Polevsko, IČO: 05649404, a to ve variantě, která bude technologicky možná:

- rekonstrukce vrtu do 265 m,

- rekonstrukce vrtu do 423 m,

- likvidace vrtu,

dle cenové relace uvedené v důvodové zprávě.

3. odbornou komisi, která stanoví technologický postup po zprůchodnění vrtu pod bázi prachovců ve složení:

Ing. Václav Tenenko

RNDr. Martin Procházka

Ing. Libor Krejčík

Ing. Igor Bayer

Ing. Jiří Anděl, CSc.

4. zajištění dozoru investora pro činnost prováděnou hornickým způsobem Ing. Václavem Tenenkem, Polevsko 133, 471 16 Polevsko, IČO: 48304867, v rozsahu po dobu akce cca 100 hod/měsíc, v sazbě 750 Kč/hod + cestovné vlastním vozem.

Počet zobrazení: 8098
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2022
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top