22.03.2021 - 09:24

SENIOR TAXI

Autor:

Město Děčín ve spolupráci s firmou RYKO, a.s. připravilo pro seniory novou službu SENIOR TAXI, která je dopraví na očkování do očkovacího centra nebo k praktickému lékaři a zpět.

Služba SENIOR TAXI je určená výhradně pro seniory, kteří nemají možnost vlastního doprovodu a sami nejsou schopni se dopravit na očkování.

Doprava je pro seniory zcela zdarma.

Po registraci budete v den očkování kontaktováni dispečinkem taxi služby. Další potvrzení není třeba. Registrace je nutné provést nejpozději do 14:00 hod. dne, který předchází termínu očkování.

SENIOR TAXI je schopno po domluvě vyzvednout seniora přímo u dveří jeho bytu a nemusí tedy čekat před domem.

Přepraveni mohou být i osoby s omezenou schopností pohybu, ať už s holemi, chodítkem nebo vozíčkáři. Jen prosíme o vyznačení této skutečnosti v registračním formuláři pro zajištění kompatibilního vozidla.

Pokud nezvládnete objednání dopravy sami elektronicky, ochotně pomohou pracovníci odboru sociální věcí a zdravotnictví na telefonním čísle 777 743 428 každý den od 8 do 17 hodin. Jiná forma objednání než přes tento formulář nebo telefonicky před obor sociálních věcí a zdravotnictví není možná.

Informace o zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění přepravy na očkování. Zpracování nám umožňuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vaše osobní údaje budeme předávat společnosti Vi3 taxislužba a budeme je uchovávat do doby vyúčtování cesty. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

22.01.2021 - 13:16

Mapa

Autor:
24.09.2020 - 09:40

Videopořady pro volby 2020

Autor:

Videopořad pro volby do zastupitelstev krajů 2020

Videopořad pro volby do Senátu Parlamentu ČR 2020

Obecné informace

 • Přenos je realizovaný pomocí služby Youtube - přenáší se ručně stříhaný obraz z jedné kamery, hlasovacího zařízení a videoprojekce
 • Po skončení zasedání zastupitelstva bude získaný videomateriál anonymizován a následně publikován jako videozáznam. Zpracování trvá nejdéle 10 dnů.

01.03.2013 - 14:29

Kontakty pro média

Autor:
  Mgr. Romana Silvarová   Luděk Stínil
  vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů    tiskový mluvčí
       
   
 412 593 107  412 593 297 
 737 213 361  607 050 174
       
       
  oddělení tiskové a vnějších vztahů    
     
       
 Tiskové zprávy zde.    
28.02.2013 - 12:24

Doprava

Autor:

Autobusy a cyklobusy

Městská autobusová doprava v Děčíně a linková autobusová doprava do okolních obcí je provozována Dopravním podnikem města Děčína, a.s.

 
Dopravní podník města Děčína, a.s. 412 709 511
Autobusové nádraží v Děčíně: 412 709 550
Infocentrum DÚK v Děčíně: 412 709 580
 

Vlaky

 
 
ČD Centrum Děčín: 972 433 115
Zákaznická informační linka ČD: 840 112 113
 

Doprava na Labi

 
 

Dopravní zařízení a sítě

Silniční síť

Region Děčín má vzhledem ke své výhodné poloze dobré komunikační podmínky. Obce a města regionu jsou propojena hustou sítí silnic.

Hlavní osu silniční dopravy představují silnice:

 • silnice I/13 - spojující Podkrušnohoří (z Karlových Varů přes Chomutov, Most a Teplice) s Podještědím (Liberec), která v Děčíně přechází po Novém mostě,
 • silnice I/9 - hranice SRN - Rumburk - Česká Lípa - Mladá Boleslav,
 • silnice I/62 - Ústí nad Labem- Děčín – Hřensko (silniční hraniční přechod Hřensko - Schmilka). Jejich význam spočívá zejména v tranzitní přepravě. Tranzitní doprava zajišťuje spojení mezi Českou republikou a SRN s vazbou na severské státy Evropy. Na tento systém navazuje tzv. Královská silnice z Lužice přes státní hranici na Lobendavu - Rumburk - Nový Bor do České Lípy.

Železniční síť

Město Děčín je železničním uzlem (křižovatkou mezi směrem sever - jih a severovýchod - jihozápad) celostátního významu se stanicí mezinárodního charakteru Praha - Děčín - Drážďany - Berlín - Hamburk (č. 815), která je též přechodovou stanicí mezi Českou republikou a Německem (železniční hraniční přechod Děčín - Bad Schandau).

Ostatní možnosti dopravy

Město je vzhledem ke své poloze významným říčním přístavem. Děčín leží na labské vodní cestě, která jej spojuje se střední a severní částí Německa, státy Beneluxu a Francií. V přístavu jsou poskytovány komplexní služby v logistickém řetězci (překlad a skladování zboží, pakování kontejnerů, celní a spediční služby, pronájem prostor a ploch).

Strana 1 z 3

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top